MOJE TEXTY

INDEX
FOTOGALERIE
TEXTY
VÝTVORY
RECENZE
KOMENTÁŘE
CESTOVÁNÍ
l
l
l
l
l
l
 
Etikoterapie aneb To, co nás trápí, nás brzy bude bolet


    Snad všichni známe ten povědomý pocit pálení v krku, který obvykle shrneme jen větou: "Něco na mě zase leze," a "Skočím si na to do lékárny něco koupit", ale proč léčit vaši nemoc pouze chemicky, když je zde ještě další - šetrnější a déle účinný - způsob, k jehož provedení vám postačí prakticky jen vaše víra.
    To, že nám bolest v krku ve skutečnosti signalizuje, že něco není úplně tak v pořádku, napadne však málokoho. Například vy, uvědomili jste si už někdy tento fakt? Věříte v to, že se vám prostřednictvím nějaké nemoci snaží dát vaše tělo - myslíme tím celého člověka - tělo i jeho duševno - najevo, že mu něco chybí? Pátrali jste někdy po jiné příčině nemoci než jen po "těch streptokocích, které mi našli" či jiných "zevních" působcích? Není příčina vašeho neduhu ve vás samých, ve způsobu vašeho myšlení? Zamysleli jste se už někdy nad tím, že pokud tedy pochází celý problém z vašeho nitra, můžete ho i sami odstranit? Ne? Pojďme tedy zkusit najít odpovědi na mnohé položené otázky a objasnit si, co může způsobovat to, že vás na sebe vaše tělo upozorňuje.
    Domnívám se, že v jádru celého problému je pouze náš duch, to, co si sami v sobě vytváříme, naše myšlenkové pochody a emoce, které se pak projeví na nás i zevně. Při hlubším pátrání po tomto problému v literatuře, by snad každý měl narazit na několik autorů, kteří se touto problematikou zabývají. Bezpochyby je jedním z nejznámějších Američan Dr. Joseph Murphy, farmaceut a zastánce teorie, že si život utváříme svým myšlením, který ve své knize Moc podvědomí uvádí, že "...existují dvě oddělené duševní oblasti, tj. na jedné straně vědomá, rozumem kontrolovaná sféra a na druhé straně podvědomá, zákonům logiky nepřístupná sféra. Myslíte vědomým duchem a váš způsob myšlení se vryje do podvědomí, které potom dá formu příslušným myšlenkovým obsahům. Podvědomé vrstvy jsou sídlem světa vašich pocitů a ve svém celku představují tvůrčí oblast. Budete-li myslet na dobro, dobro z toho také vznikne, zatímco zlé myšlenky s sebou nesou zlo." (str.30) Pokud budeme tento fakt aplikovat na choroby, v přeneseném slova smyslu bychom mohli říci, že to, jak se cítíme uvnitř, se projeví i zevně, čili podle MUDr. Vogeltanze - to, co nás trápí, nás brzy bude bolet. Pokud v sobě tedy zadržujeme nějaké emoce, dříve či později na ně naše tělo poukáže nemocí, bolestí či jakýmkoliv jiným zcela jasným způsobem. Naše myšlení a pocity jsou tudíž podle této teorie původem veškerých neduhů. A opačně - všechny neduhy se dají léčit pomocí změny našeho myšlení, tím, že podvědomí vštípíme určité nové návyky. I tímto problémem - jakožto farmaceut - se Dr. Murphy zabývá a tvrdí, že: "Všechny nemoci mají duševní původ. Neexistuje žádný tělesný jev, který by nebyl reakcí na představu vašeho ducha. Hypnotickou sugescí lze vyvolat příznaky téměř všech chorob. To dokazuje moc myšlenky. Existuje pouze jeden princip léčby, a tím je víra. Existuje pouze jedna léčivá síla. Jejím pramenem je podvědomí. Vaše podvědomí reaguje na obsah myšlenek vašeho ducha. Odpovídající výsledek se dostaví, ať už věříte v něco správného či nesprávného. Považujte svoji víru za duševní skutečnost a všechno ostatní již přijde samo." (str. 66/67)
    Na přednášce pana doktora Vogeltanze bylo uvedeno několik případů, kdy terapie pomocí změny vlastního myšlení přinesla zázračné účinky. Pamatuji se, jak mezi jinými pacienty byla uváděna i slečna s gynekologickými potížemi, které - jak se po rozhovoru s ní ukázalo - pramenily z její nespokojenosti s partnerem. Tento případ mě zaujal, bylo totiž nanejvýš zajímavé porovnat tuto skutečnost s tím, co se uvádí v knize Louise L. Hayové - a to sice, že "Většinu urologických potíží vyvolávají konfliktní partnerské vztahy. Zánět pochvy většinou pramení z romantického pocitu ublížení ze strany partnera." (str. 146) Tato souvislost se mi zdá více než nápadná. Na přednášce bylo též uváděno, že pacienti/ky dosáhli uzdravení po změně přístupu, myšlení o daném problému. I tohoto se dotýká L. Hayová, když v závěru své knihy uvádí přehlednou a celkem rozsáhlou tabulku s problémy, jejich možnou příčinou a novým mentálním návykem. Pro ilustraci uvádím na konci eseje některé příklady. Vím, že se to zdá neuvěřitelné, ale zkuste se zamyslet nad tím (až jednou zase budete mít třeba angínu), jestli jste se v předchozí době necítili nějakým způsobem emocionálně nebo kreativně utlačovaní, či pokud jste dokonce nepociťovali strach. Jsem si jistá, že nakonec uvěříte a budete si muset přiznat fakt, že "na tom něco bude". Sama jsem této teorii až donedávna nevěřila, avšak po hlubším prozkoumání mého smýšlení jsem zjistila, že je pravděpodobně příčinou mých opakovaných chřipek.
    Po tom, co ale dospějete ke stejnému závěru jako já, se neodmyslitelně nabízí jedna otázka a to: jak se tedy vyléčit?
    Zde platí staré známé a mnoho staletí prověřené "Věř a víra tvá tě uzdraví.". Tím, že opravdu věříme v uzdravení, naše podvědomí tento fakt zaznamená a postupně jej začne uskutečňovat. Dalším možným přístupem je rozhovor s pacientem, kdy s vámi rozebere své problémy, tím si jednak od nich uleví a také mnohdy získá jiný náhled na věc. I to může pomoci v léčení. A přesně to je v moci každého člověka, zvláště pak lékárníka, který může místo podávání farmak rozhovorem s pacientem odstranit jeho neduh.
    Vím, že to zní nevěrohodně, avšak zkuste si uvedené metody v případě nemoci aplikovat na sebe sama a myslím, že budete výsledkem překvapeni. Hluboká víra s vaším duševnem totiž dokáže zázraky, a proto i při sebenejasnějších případech neztrácejte hlavu, vždyť vy sami jste si tím nejlepším lékařem, pokud to svému podvědomí dovolíte tím, že jste o správném výsledku 100% přesvědčeni a hluboce v něj věříte.Prameny: Louise L. Hay - Miluj svůj život; nakladatelství Radost, Praha, 1992
                    Dr. Joseph Murphy - Moc podvědomí, nakladatelství Pragma, Praha, 1962

PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
NOVÝ MENTÁLNÍ NÁVYK
Akné
Odmítání sebe sama. Štítivost vůči sobě.
Jsem od Boha pocházejícím ztělesněním života. Mám se rád. Beru se takový, jaký jsem.
Alergie
Na koho jste alergičtí? Odmítání vlastní síly.
Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí. Jsem usmířený se životem.
Angína
Strach. Potlačované emoce. Potlačovaná kreativita.
Mé dobro proudí bez překážek. Svým prostřednictvím vyjadřuji myšlenky pocházející od Boha. Jsem usmířený.
Ekzém
Vnitřní protiklady. "Mentální vyrážka".
Ve mně i kolem mne je harmonie, klid, láska a radost.
Krátkozrakost
Strach z budoucnosti.
Nechávám se vést Bohem a jsem vždy v bezpečí.
nahoru
MOJE TEXTY
Báje a mýty starých
Slovanů

Etikoterapie aneb...
Problematika stáří
Fotografování - výklad
O časopisu Lidé a Země
Kritika článku
Co s ním? - fejeton
Angina pectoris

Angličtina - témata
ŠKOLNÍ PRÁCE:
MIMOŠKOLNÍ TVORBA:
Bevacizumab
Klubko nití
Nejlepší dárek