MOJE TEXTY

INDEX
FOTOGALERIE
TEXTY
VÝTVORY
RECENZE
KOMENTÁŘE
CESTOVÁNÍ
l
l
l
l
l
l
 
Kritika článku z časopisu Lidé a Země

Tento krátký článek pochází z roku 2005, proto upozorňuji na některé nesrovnalosti oproti současné době

    Moje kritika se týká rozhovoru s hercem Markem Vašutem, který byl otisknut v dubnu roku 2005 v časopise Lidé a Země.
    Hned na první pohled Vás na rozhovoru zaujme zelený rámeček, který však neobsahuje podstatné informace, je pouze jakýmsi krátkým úvodem. Naopak stejný rámeček v závěru povídání obsahuje stručný hercův životopis a měl by se podle mého názoru objevit už v úvodu, aby přiblížil čtenářům tázaného člověka. Celý rozhovor je doplněn fotkami z Vašutových cest hlavně po Číně. Nevhodná úprava textu čtenáři znemožňuje rychlou orientaci - je to především kvůli nedostatečnému oddělení otázek od vlastních odpovědí, které opticky splývají.
    Protože je interview určeno pro cestopisný časopis, měli bychom autorovi prominout poněkud jednotvárně zaměřené otázky týkající se zejména cest Marka Vašuta po cizích zemích, kde se setkával pro nás s exotickou kulturou, náboženstvím a zvyky. Tento malý nedostatek však plně vyrovnává Markova schopnost velmi poutavě popisovat své zážitky, takže si i přes svůj pětistránkový rozsah udrží vaši pozornost až do konce. Mimo to, že Vašut seznamuje čtenáře s dalekými zeměmi jako je Jižní Amerika, Tibet nebo Čína, dokáže do svého povídání vnést humor i trochu ze svého osobního života, a tak se mimo jiné můžeme dozvědět, že napsal např. básnickou sbírku Humanet. Právě těmito odbočkami Marek rozhovor odlehčuje a dělá ho více zajímavým.
    Celé povídání s Markem Vašutem mě velmi mile překvapilo a musím přiznat, že i do jisté míry upravilo můj dřívější negativní postoj k tomuto herci. Našla jsem v něm mimořádnou osobnost ne pro jeho zážitky, ale pro jeho nadhled a postoj k životu.
MOJE TEXTY
Báje a mýty starých
Slovanů

Etikoterapie aneb...
Problematika stáří
Fotografování - výklad
O časopisu Lidé a Země
Kritika článku
Co s ním? - fejeton
Angina pectoris

Angličtina - témata
ŠKOLNÍ PRÁCE:
MIMOŠKOLNÍ TVORBA:
Bevacizumab
Klubko nití
Nejlepší dárek